Skeer of niet skeer, dat is de vraag

Met pubers in huis kun je maar beter duidelijk zijn