Goed idee? Schooladvies na de eindtoets van groep 8

Het blijft gemodder met dat schooladvies in groep 8. Nu wil de coalitie van regeringspartijen D66, VVD, CDA en ChristenUnie dit advies pas laten geven als de eindtoets is geweest.

Momentopname

Die toets (vaak de Citotoets) was voor 2014 beslissend voor naar wat voor schooltype kinderen zouden moeten gaan. Voordeel: de toets was objectief. Nadeel: de toets was een momentopname.
Nu is het advies van de school leidend. Het heeft als voordeel dat de school natuurlijk veel beter in de gaten heeft wat een kind aankan en wat niet. Het nadeel: het advies is subjectief. Kinderen van lager opgeleide ouders krijgen bijvoorbeeld vaak een lager advies dan kinderen met hoogopgeleide ouders. Bovendien zouden ouders leraren onder druk zetten.
De reden om dit moment naar achteren te halen, is dat het schooladvies niet altijd wordt heroverwogen als een leerling onverwacht beter scoort op de eindtoets. Dat zou volgens D66 nadelig zijn voor kinderen die geen mondige, hoogopgeleide ouders hebben. Een andere reden is dat de eindtoets nu kan worden meegenomen in het advies van de leraar.

Dit artikel gaat door onder de afbeelding

300x250

(bron: nu.nl)

Lees ook
Geschreven door
More from Martine De Vente

Hans Tweeuwen over die ene leraar op de middelbare school

Heel grappig dit stukje van Hans Teeuwen over zijn leraar Van Dijk...
Lees verder